Liberecké rodinné centrum Knoflík zve na online přednášku o výchově dětí do tří let.
POZVÁNKA

Dobrušské centrum Sedmikráska zve na přednášku o zvládání vzdoru u malých dětí.
POZVÁNKA

Jednota bratrská po 400 letech založila střední školu otevřenou široké veřejnosti. Ve školním roce 2021/2022 otevírá dva maturitní obory: Předškolní a mimoškolní pedagogika a Veřejnosprávní činnost.

Centrum Loďka z Hejnic pořádá online přednášku s fyzioterapeutkou o vývoji dítěte.
POZVÁNKA

Centrum Knoflík pořádá online přednášku o nástupu dítěte do školky s vedoucí učitelkou MŠ Světýlko.
POZVÁNKA

Všichni rodiče s dětmi jsou zváni na venkovní hru podél plotu KC Konopná. Na jednotlivých stanovištích jsou informace o zvířátkách žijících v trávě s úkoly, hádankami a básničkami.
POZVÁNKA

U Komunitního centra Konopná si můžete v příštích měsících přijít s dětmi zahrát poznávací hru o hmyzu a drobných zvířátkách. Přijďte se podívat ke stánku se zmrzlinou, kde každé dva až tři týdny přibyde nové stanoviště.
POZVÁNKA

Centrum Sedmikráska z Dobruška pořádá přednášku o výchově předškolních dětí s rodinným a výchovným poradcem. Přihlašujte se na kontakt v pozvánce.
POZVÁNKA

V dnešní době je téma zařazení dítěte do mateřské školy velmi aktuální a diskutované. Tato brožura přibližuje problematiku časného zařazování dítěte do kolektivu a poukazuje na důležitost zralosti dítěte, které je do mateřské školy přijímáno. Cílem je poskytnout pohled z praxe těm, kteří s denním provozem mateřské školy nemají zkušenosti a ujasnit si, co školka může dětem i dospělým nabídnout a co naopak není v silách pedagogů.

Brožuru zpracovala vedoucí učitelka mateřské školy Mgr. Tereza Bilinská s dlouholetou praxí a vydává ji Vydavatelství Jednoty bratrské na podporu kampaně "Dejme dětem svůj čas".
KOUPIT ZDE