V Liberci – Růžodole se koná přednáška na téma: Jak žít nadějí, když vidíme, že se blíží konec života.

RC Srdíčko pořádá seminář s besedou o citové vazbě dětí k rodičům a vrstevníkům.
POZVÁNKA

RC Sedmikráska zve všechny rodiče dětí do 6 let na přednášku o výchově.
POZVÁNKA

V KC Konopná se koná moderovaný večer na téma Mezigenerační soužití v rodině a ve společnosti: Sandwichová generace – je to o nás.

RC Knoflík připravuje na každý čtvrtek cvičení rodičů s kojenci různého věku pod vedením fyzioterapeutky.
POZVÁNKA

Na podzim pořádá organizace ProfiEDU kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách s akreditací MPSV. Informace o náplni, termínech a přihlašování naleznete v pozvánce.

POZVÁNKA

V úterý pořádá RC Sedmikráska přednášku se zdravotní sestrou o rýmě a kašli nejen u dětí.
POZVÁNKA

V rámci týdne nízkoprahových klubů pořádá NZDM Kino z Nového Města pod Smrkem den otevřených dveří pro rodiče i širokou veřejnost.
POZVÁNKA

Klub pro mládež Vješák zve kluky na první podzimní výpravu.
POZVÁNKA