Komunitní centrum v Praze pořádá seminář na téma spokojeného stáří. Všichni jste zváni na neděli 27. ledna od 15 hodin.
POZVÁNKA

RC Zvoneček pořádá přednášku o roli otce a matky ve výchově dítěte a jaký má vztah mezi rodiči dopad na dítě.
POZVÁNKA

RC Domeček pořádá sérii manželských večerů pro všechny, kteří chtějí své manželství upevnit a prohloubit.
POZVÁNKA

Přijďte si odpočinout při kreativním tvoření. KC Bétel si pro vás připravil tři kreativní večery 18. ledna, 8. února a 15. března.
POZVÁNKA

Ve čtvrtek 17. ledna se v Chrastavě v RC Domeček koná přednáška s logopedkou o vadách řeči u předškoláků.
POZVÁNKA

Asociace Comeniana uspořádala pro své členy kurz vedení mateřských center. Kurzu se účastnilo přes 60 vedoucích či asistentů v centrech z celé ČR. Účastníci si odnesli jak praktické tipy pro vedení a financování center, tak i poznatky z vývojové psychologie, metody řešení konfliktů a povzbuzení do své služby.

Rok sotva začal a v centru OD5K10 v Rychnově už mají program kroužků na další pololetí.
FACEBOOK

RC Knoflík pořádá v rámci série besed pro muže "Zdravé mužství" přednášku na téma "Krize středního věku".
POZVÁNKA