Asociace COMENIANA

FANDÍME RODINĚ!


O nás

Asociace Comeniana byla založena Jednotou bratrskou. Pedagogové a představitelé Jednoty bratrské, jako byli například J. A. Komenský či Jan Blahoslav, vytvořili systém vzdělávání a výchovy, který dosud nebyl žádnou jinou alternativou překonán. Proto Asociace Comeniana i organizace v ní sdružené navazují právě na něj a adaptují ho do současných poměrů. Ty samé principy pomáhají rodině jako celku i dnes.

Jednota bratská pracovala vždy mezi obyčejnými lidmi a zabývala se praktickým životem. Proto se i nyní skrze různé kluby a organizace podílí na utváření společenské a sociální struktury míst, kde žije. Asociace Comeniana tyto aktivity sdružuje, a tak sdílí s Jednotou bratrskou její touhu žít v kontaktu se svým okolím a reagovat na jeho potřeby. Organizace sdružené v asociaci Comeniana jsou otevřeny pro všechny věkové kategorie, sociální skupiny a všechny typy rodin, bez rozdílu sociálního a společenského postavení, vyznání víry, národnosti či etnické příslušnosti. Záleží nám na tom, aby návštěvníci, kteří do našich center přicházejí, respektovali hodnoty, které neseme.


Podporují nás

loga web AC

Aktuality

středa, říjen 20, 2021

Asociace Comeniana pořádá večer s besedou na téma "Naplno doma i v práci aneb Jak to všechno skloubit". Akce je první z cyklu Jak to vidí mámy.

úterý, říjen 19, 2021

Každé úterý večer můžete přijít s partnerem na manželské večery do RC Mašinka.
POZVÁNKA

neděle, říjen 17, 2021

RC Srdíčko pořádá manželské večery - osm setkání v neděli v podvečer pro prohloubení vašeho vztahu.
POZVÁNKA

středa, říjen 13, 2021

RC Srdíčko pořádá ve středu dopoledne seminář o tom, jak vést děti k úklidu.
POZVÁNKA

středa, říjen 13, 2021

RC Domeček zve všechny rodiče na přednášku o výchově malých dětí do 4 let.
POZVÁNKA

neděle, říjen 10, 2021

Přijďte strávit nedělní odpoledne na louce s pouštěním draků a táborákem.
POZVÁNKA