Vize a cíle

Současná doba rodině nepřeje. Rodinný život okolo nás se víceméně rozpadá, podle statistických údajů skončilo v roce 2016 rozvodem 25 tisíc manželství. Rozvedených manželství s nezletilými dětmi bylo 59 % z celkového počtu a žilo v nich kolem 23 tisíc dětí. Organizace sdružené v asociaci Comeniana na to reagují, stejně jako na problém narušených vztahů mezi generacemi. Do pozadí ustoupilo také přirozené mezigenerační předávání zkušeností uvnitř rodiny. Internet a časopisy, které se snaží tuto mezeru vyplnit, ji vyplnit nemohou. Jednota bratrská se tedy snaží toto tradiční „vzdělávání“ alespoň částečně nahradit přednáškami a besedami v našich centrech, kde také povzbuzujeme rodiny k zapojení generace prarodičů do výchovy a života dětí. Tímto navíc předcházíme sociální izolovanosti seniorů.

Cílem asociace Comeniana je maximálně podpořit rodiče a prarodiče v jejich nezastupitelné úloze, zvýšit a posílit jejich kompetence, a tím předcházet mnohým negativním jevům v rodině. Cílem je také posílit zdravé vztahy mezi generacemi a povzbudit matky k mateřství a otce k otcovství.

Real time web analytics, Heat map tracking