RC Pohoda v Semilech pořádá v pátek 27. dubna od 19 hodin přednášku na téma "Jak zvládat dětský vzdor a hněv?".
POZVÁNKA

RC Deštník z Turnova zve na 19. dubna od 16 hodin na přednášku o tom, jak z kluků vychovat opravdové chlapy.
WEB

 

V Ústí nad Orlicí se 25. dubna koná již třetí díl kurzu výchovy dětí do 10 let.
POZVÁNKA

Hejnické centrum Loďka zve na přednášku na téma „Pozitivní a negativní stresy v životě dítěte“. Přednáška se koná 19. dubna od 17 hodin.
WEB

 

V rodinném centrum Zvoneček v Liberci si 10. dubna můžete poslechnout přednášku na téma "Mám syna, mám dceru"
POZVÁNKA

 

Asociace Comeniana vyjadřuje podporu novele školského zákona (č. 561/2004 Sb.) předkládané v těchto dnech Václavem Klausem ml., která rozporuje povinnost mateřských škol přijímat dvouleté děti i předškolní docházku povinnou od pěti let.

Vzhledem k mnohaletým zkušenostem v práci s dětmi všeho věku, včetně adolescentního, a s rodinami jako celky nemůžeme souhlasit s trendem současné evropské rodinné politiky, která popírá jak naprosto zásadní potřebu dítěte mít úzkou vazbu s rodiči, tak naprosto zásadní roli rodičů ve formování osobnosti člověka.

SVČ Narnie v Liberci pořádá spoustu různých klubů pro děti a mládež. Ve fotogaleriích si můžete prohlédnout, kam chodí s turistický oddíl na vandr, nebo co tvoří děti v kreativních dílnách.
FACEBOOK

RC Deštník z Turnova zve na přednášku na téma "Pozitivní a negativní stresy v životě dítěte" v úterý 27. března.
WEB

Seniorský klub Evergreen pořádá 17. března od 15:30 zpívaní s živou hudbou, tentokrát s lidovkou.
POZVÁNKA