V sobotu se koná tradiční pouštění draků v Chrastavě na Ovčí hoře. S sebou si vezměte draka a buřty.
POZVÁNKA