Rodinné centrum Sedmikráska zve všechny na besedu s klinickou logopedičkou o řečovém rozvoji dětí.
POZVÁNKA