V Liberci – Růžodole se koná přednáška na téma: Jak žít nadějí, když vidíme, že se blíží konec života.

WEB