V KC Konopná se koná moderovaný večer na téma Mezigenerační soužití v rodině a ve společnosti: Sandwichová generace – je to o nás.

WEB