Krajský úřad Libereckého kraje pořádá u příležitosti Dne rodiny, 15. 5. 2019, pro širokou veřejnost přednášku na téma Rodina jako sociální děloha. Seminář je pro účastníky zdarma.