Školy jsou zavřené, tak Maják v Liberci místo preventivních programů ve třídách nabízí doučování zdarma. Je nutné si předem objednat termín.
POZVÁNKA

Organizace Maják působící v Libereckém kraji pořádá tradiční kampaň "Společně proti kouření". Žáci základních škol se mohou účastnit fotosoutěže o ceny.
POZVÁNKA

V rámci týdne nízkoprahových klubů pořádá NZDM Kino z Nového Města pod Smrkem den otevřených dveří pro rodiče i širokou veřejnost.
POZVÁNKA

Klub pro mládež Vješák zve kluky na první podzimní výpravu.
POZVÁNKA

NZDM Depo zve na odpolední výlet na druhou stranu hranice.
POZVÁNKA

Komunitní centrum v Praze zve na druhý turnus příměstského tábora s výukou angličtiny. Více informací najdete na webu.
POZVÁNKA

Nízkoprah Depo pořádá ve středu 19. sprna celodenní výlet pro mládež na Dračí vrch.
POZVÁNKA

KC Konzerva v Praze pořádá příměstský tábor s výukou angličtiny. Více informací najdete na webu.
POZVÁNKA

Zapes pořádá každý týden v srpnu jednu akci pro mládež, můžete přijít na opékání buřtů, lasergame nebo vodní bitvu.
POZVÁNKA