Den otců připadá na 3. červnovou neděli. Jeho tradice započala ve Spojených státech na poč. 20. století, kdy mladá dívka Sonora S. Doddová chtěla ocenit úsilí, s nímž se o ni a další čtyři sourozence staral její ovdovělý otec.

Den otců je skvělou příležitostí, jak vyjádřit lásku a vděčnost našim tatínkům.

I my za Comenianu chceme vyjádřit, že tátové jsou moc potřební a důležití pro děti i pro dospělé a přejeme všem tatínkům,
- aby byli střechou, která chrání domov před vichry a přívaly zvenčí
- aby si užili s dětmi spoustu legrace, radosti a důvěry
- aby poskytovali dětem bezpečí a zároveň je vedli k odvaze
- aby všechnu lásku a péči, kterou věnují sým dětem, dostali mnohonásobně zpět ve spokojené rodině, která překoná i všechny strasti, které život přináší