Komunitní centrum Bétel zve na adventní vyrábění a společné zahájení adventu.
POZVÁNKA