Ve Vratislavicích u Liberce se v sobotu 6. října koná drakiáda s opékáním buřtů.
FACEBOOK