SVČ Narnie v Liberci má stále volná místa na některé kroužky a kluby - lezecký a dramaticko-taneční.
FACEBOOK