Zápis dětí do ZŠ Brána proběhne 1. dubna. Zájemci mohou školu navštívit na den otevřených dveří 25. března.
POZVÁNKA