Kořeny

Asociace Comeniana je spjata s historií školství a výchovy v Jednotě bratrské. Byť je asociace novodobou záležitostí, je pouze dalším dílkem v dlouhém řetězci, který se Jednotou bratrskou prolíná již téměř 600 let. V rámci 21. století nese dál všechny hodnoty, poznatky a názory bratrských učenců a pedagogů. Zde se o výchově a školství v Jednotě bratrské dozvíte více. První centra nabízející volnočasové a komunitní aktivity začaly sbory Jednoty bratrské zakládat okolo roku 2005. Organizací, klubů a aktivit sdružených v asociaci Comeniana je dnes 98.

Real time web analytics, Heat map tracking